ANYASÁGI TÁMOGATÁS ÉS BABAKÖTVÉNY

 

Időpontfoglalás: https://konzinfobooking.mfa.gov.hu/

 

Kedves Szülők és arra jogosult törvényes Képviselők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány döntése értelmében 2018. januárjától a magyarországi családtámogatási ellátási formák közül az anyasági támogatás és a fiatalok életkezdési támogatása (FÉTÁM/Babakötvény) elérhetővé válik a Magyarország közigazgatási határain kívül élő – arra jogosult – magyarok számára is.

Hol és hogyan igényelheti a támogatásokat?

 • Személyesen

 - A konzuli feladatot ellátó magyar külképviseleteken, pl. Taskenti Nagykövetségen.

- Magyarországon az integrált ügyfélszolgálatoknál (kormányablakoknál)

https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok

• Postai úton (Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.)

• Elektronikusan (ügyfélkapus regisztrációt követően):

Kérelem anyasági támogatás megállapítására a külföldön született és külföldön élő magyar állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú, 'Magyar igazolvánnyal' rendelkező gyermek esetén

Kérelem életkezdési letéti számla megnyitása iránt a külföldön született és külföldön élő magyar/nem magyar állampolgárságú, 'Magyar igazolvánnyal' rendelkező gyermek esetén

Az Anyasági támogatás a magyar állampolgárságú gyermekre tekintettel a támogatásra jogosult anya állampolgárságától függetlenül igényelheti (tehát az anyának nem kell feltétlenül magyar állampolgárnak lennie), amennyiben a gyermek 2017. június 30. után született. A kérelmet a gyermek születésétől számított 6 hónapon belül kell benyújtani.  Amennyiben a gyermek magyar anyakönyvezésére még nem került sor, úgy azt kezdeményezni kell (a magyar születési anyakönyvi kivonat megléte nem feltétele a kérelem benyújtásának).

Fiatalok Életkezdési Támogatását (FÉTÁM/Babakötvényt) igényelheti az életkezdési támogatásra jogosult gyermek bármelyik szülője vagy más törvényes képviselője. Az életkezdési támogatás 2017. június 30. után született gyermek után kérelmezhető, a kérelem beadásának nincs időbeli korlátja. A támogatás feltétele a magyar állampolgárságú gyermek magyarországi anyakönyvezése. Az anyakönyvezés iránti kérelmeket természetesen a konzulátuson is be lehet nyújtani.

FIGYELEM! A FÉTÁM és ANYASÁGI kérelmek elbírásálának előzetes feltétele, hogy a gyermek a magyar anyakönyvi nyilvántartásban szerepeljen így az a gyermek születésének anyakönyvezését feltétlenül szükséges elvégezni!

Letölthető tájékoztató anyag a köldökzsinór programhoz innen.

Letölthető kérelem anyasági támogatás megállapítására innen.

Kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat feltétlenül hozzák magukkal az ügyintézéshez!

  • az anya érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (pl. útlevél/személyi igazolvány),
  • magyar állampolgárok esetében magyar lakcímkártya,
  • honosított magyar állampolgárok esetében honosítási okirat,
  • a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonatának másolata (amennyiben a gyermek magyarországi anyakönyvezése nem történt meg, akkor a hiteles fordítással ellátott külföldi születési anyakönyvi kivonat)
  • a számlavezető intézetétől IBAN bankszámlaigazolás (ez a FÉTÁM-hoz nem szükséges, csak az anyasági támogatáshoz)